آیا میانگین قد ایرانیان در حال کاهش است؟

وی تأکید کرد: ما مشکل کوتاهی قد نداریم اما مشکل چاقی در دانش آموزان به یک معضل تبدیل شده است.

مشاهده خبر:    آیا میانگین قد ایرانیان در حال کاهش است؟
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی