پرواز هزاران بالون درآسمان لبنان/تصاویر

همزمان با آغاز سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان، هزاران بالون در این کشور به پرواز در آمد.

مشاهده خبر:    پرواز هزاران بالون درآسمان لبنان/تصاویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی