معرفی نامزدهای جوایز سزار فرانسه

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی فرانسه‌، نامزدهای کسب جوایز سینمایی سزار موسوم به اسکار سینمای فرانسه را در بخش‌های گوناگون معرفی کردند.

مشاهده خبر:    معرفی نامزدهای جوایز سزار فرانسه
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی