چشم‌انداز قیمت خودرو در سال آینده

انتظار می رود در سال 94 با توجه به مجموعه شرایط و هزینه های مرتب بر تولید، قیمت خودرو تغییر کند.

مشاهده خبر:    چشم‌انداز قیمت خودرو در سال آینده
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی