مرد جوان در دادگاه خانواده: همسرم حقوقش را خرج نمی‌کند

مرد جوان زمانیکه دید همسرش پول خرج نمی‌کند راهی دادگاه خانواده شد تا برای همیشه از همسرش جدا شود.

مشاهده خبر:    مرد جوان در دادگاه خانواده: همسرم حقوقش را خرج نمی‌کند
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی