آزمون و جهانبخش به تیم امید دعوت شدند

سردار آزمون و عليرضا جهانبخش در فهرست تازه تيم اميد براي حضور در مسابقات المپيک حضور دارند.

مشاهده خبر:    آزمون و جهانبخش به تیم امید دعوت شدند
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی