این دو بازیگر “سفیر” شدند+عکس

“الهام حمیدی” به عنوان سفیر مهربانی و “پوریا پورسرخ” به عنوان سفیر مبارزه با استعمال دخانیات یک خیریه معرفی شدند.

مشاهده خبر:    این دو بازیگر “سفیر” شدند+عکس
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی