کاهش مدت دوره آموزشی مشمولان بسیجی

معاون تربیت و آموزش ناجا از کاهش طول دوران آموزشی مشمولان بسیجی دارای برگ سبز به سه هفته خبر داد.

مشاهده خبر:    کاهش مدت دوره آموزشی مشمولان بسیجی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی