جامعه به سمت غمگین‌شدن پیش رفته است

یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «آفتاب» به پرهیز از سلیقه‌گرایی دولتی به پدیده مد پرداخت و گفت: «باید توجه داشت پدیده‌ای مثل مد و ازدواج و فرزندآوری و غیره هرگز دولتی نخواهد شد اما دولت‌ها می‌توانند با اقدامات مثبت فرهنگی به به نوآوری و سامان‌دهی در مباحث فرهنگی کمک کنند.»

مشاهده خبر:    جامعه به سمت غمگین‌شدن پیش رفته است
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی