قوانین جدید داعش برای ساکنان موصل

اهالی موصل حتی برای سفر درمانی مجبور هستند از کمیته پزشکی مورد تأیید داعش، مجوز بگیرند و این دوره درمانی نیز فقط ۲۰ تا ۳۰ روز است.

مشاهده خبر:    قوانین جدید داعش برای ساکنان موصل
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی