درباره بیماری “اسکیلوز” چه می‌دانید؟

بیماری اسکیلوز بر حسب سن انواع متفاوتی دارد که در نتیجه درمان و علل متفاوتی هم در ایجاد آن تاثیر دارد.

مشاهده خبر:    درباره بیماری “اسکیلوز” چه می‌دانید؟
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی