از مهمانان‌ نوروزی با سَم‌ پذیرایی نکنید!

مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم‌ پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه علم‌ تغذیه نگاه‌ مثبتی به شیرینی ندارد، گفت: متاسفانه در تولید شیرینی از شکری استفاده می‌شود که متخصصین تغذیه آن را “سم‌ شیرین” و یا “قاتل‌ شیرین” می‌نامند.

مشاهده خبر:    از مهمانان‌ نوروزی با سَم‌ پذیرایی نکنید!
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی