فیسبوک صفحه جعلی اخبار سوریه را حذف کرد

با گزارش های افراد مختلف به مسئولان فیسبوک در نهایت روز گذشته فیسبوک صفحه جعلی را بست و حذف کرد.

مشاهده خبر:    فیسبوک صفحه جعلی اخبار سوریه را حذف کرد
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی