کشف ناحیه‌ مربوط به عشق در مغز

در زمان درگیرشدن فرد در عشق فعالیت متقاطع عصبی در بخش‌های مختلف مغز فعال می‌شوند.” هسته دم‌دار یکی از عقده‌های قاعده‌ای مغز است. هسته‌های قاعده‌ای از پنج هسته زیرقشری مغز تشکیل شده‌اند هسته پوتامن، هسته دم‌دار، جسم سیاه، ساب تالامیک و گوی رنگ پریده.

مشاهده خبر:    کشف ناحیه‌ مربوط به عشق در مغز
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی