درخشان: پیام را دوست دارم اما…

کد خبر: ۱۹۰۵۶۹ تاریخ انتشار: ۱۰ فروردين ۱۳۹۴ – ۱۲:۱۹ تعداد را بازی
پرسپولیسبازدید: ۱۴۲۸۱ اخبار ورزشی » فوتبال را بازی
پرسپولیس درخشان: پیام را دوست دارم اما… سرمربی تیم فوتبال را بازی
پرسپولیسپرسپولیس گفت: پیام صادقیان را دوست دارم اما الان شرایط به گونه‌ای شده که را بازی
پرسپولیساین بازیکن باید خودش را اصلاح کند هر چند که تا الان پرسپولیس به او کمک کرده را بازی
پرسپولیساست. خبرگزاری فارس: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پیام را بازی
پرسپولیسصادقیان را دوست دارم اما الان شرایط به گونه‌ای شده که این بازیکن باید خودش را بازی
پرسپولیسرا اصلاح کند هر چند که تا الان پرسپولیس به او کمک کرده است.حمید درخشان در را بازی
پرسپولیسخصوص شرایط تیم فوتبال پرسپولیس در سال 94، وضعیت مصدومیت فرناندو گابریل و را بازی
پرسپولیسهمچنین شرایط پیام صادقیان که از تمرینات پرسپولیس کنار گذاشته شده را بازی
پرسپولیسصحبت‌هایی کرد که در زیر می‌خوانید:پرسپولیس سال 94 برای بازی‌های باقیمانده را بازی
پرسپولیسدر لیگ برتر و همچنین سه بازی در لیگ قهرمانان آسیا چه شرایطی خواهد را بازی
پرسپولیسداشت؟برنامه‌های ما طبق روال گذشته ادامه دارد و تمرکز ما هم بر روی لیگ است و را بازی
پرسپولیسهم بر روی بازی‌های آسیایی اما برای بازی با النصر سه بازیکن اصلی و کلیدیمان را بازی
پرسپولیسرا نداریم و این بازی با این شرایط برای ما خیلی سخت خواهد شد اما لیگ را با را بازی
پرسپولیسسایر بازیکنان ادامه می‌دهیم تا بتوانیم جایگاهمان را در لیگ تغییر دهیم تا را بازی
پرسپولیسمقداری ذهن ما آزادتر شود و تمرکزمان را بر روی بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا را بازی
پرسپولیسبگذاریم.گابریل روز گذشته حدود 30 دقیقه به صورت اختصاصی دوید و تمرین کرد، آیا را بازی
پرسپولیساین احتمال وجود دارد که این بازیکن به بازی با النصر برسد؟پزشک تیم اجازه داد را بازی
پرسپولیساز روز گذشته دویدن را آغاز کند و من هم به دکتر تیم گفتم تا برای گابریل از را بازی
پرسپولیسهدبندهای مخصوص تهیه کند تا این را ببندد و بتواند آرام آرام به پرسپولیس کمک را بازی
پرسپولیسکند.خودتان فکر می‌کنید گابریل به این بازی می‌رسد؟باید ببینیم تمریناتی که را بازی
پرسپولیسانجام می‌دهد شرایط را چطور می‌کند و شاید هم گابریل به بازی با النصر برسد را بازی
پرسپولیساما در هر صورت ما امیدوار هستیم که این بازیکن بتواند به ما کمک کند.حاشیه را بازی
پرسپولیسدیگری که پرسپولیس این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کند بحث کنار گذاشتن را بازی
پرسپولیسپیام صادقیان از تمرینات پرسپولیس در دو روز پیش بود. اما این در حالی است که را بازی
پرسپولیساین بازیکن از اتفاقات رخ داده ابراز ندامت کرده و اعلام کرده که درخشان بزرگ را بازی
پرسپولیسمن است و هرچه او بگوید انجام می‌دهم.من همیشه پیام صادقیان را دوست دارم، او را بازی
پرسپولیسجزو بازیکنان خوب بوده اما این بازیکنان باید یاد بگیرند که به مربی احترام را بازی
پرسپولیسبگذارند. بازیکن باید تابع تیم باشد و هرچه که سرمربی می‌گوید انجام دهد و شما را بازی
پرسپولیسمطمئن باشید که سرمربی هیچ وقت برای یک بازیکن بد نمی‌خواهد. بازیکن باید را بازی
پرسپولیسدستورات تاکتیکی و کارهای فنی که مربی از او می‌خواهد را انجام دهد و باید را بازی
پرسپولیستابع باشد و به نظرم پیام باید بیشتر از گذشته خودش را اصلاح کند و باید از خودش را بازی
پرسپولیسمراقبت کند تا بتواند بیشتر رشد کند و برای ایران فوتبالیست بشود. این بازیکن را بازی
پرسپولیسبعد از کنار گذاشتنش از تمرین در صفحه اینستاگرام خود مطلبی نوشته بود که دو را بازی
پرسپولیسنکته داشت. او نوشته بود که درخشان با من از روز اول مشکل داشته است. آیا را بازی
پرسپولیسواقعاً‌ شما با پیام صادقیان مشکل داشته یا دارید؟حداقل خود شما شاهد هستید را بازی
پرسپولیسکه من چقدر از پیام صادقیان در جمع خبرنگاران و هواداران دفاع کردم آن هم زمانی را بازی
پرسپولیسکه خود خبرنگاران و هواداران اصرار داشتند که چرا صادقیان را در تیم نگه را بازی
پرسپولیسداشتی؟‌ خود شما می‌دانید که به شخصه صادقیان را دوست دارم و می‌خواهم به او را بازی
پرسپولیسکمک کنم اما پیام باید یاد بگیرد که خودش به خودش کمک کند همیشه نمی‌شود همه به را بازی
پرسپولیساو کمک کنند و بالاخره جایی وجود دارد که خودش به خودش کمک کند. امسال پیام هیچ را بازی
پرسپولیسکمکی به پرسپولیس نکرد و الآن پرسپولیس است که به این بازیکن کمک می‌کند چرا را بازی
پرسپولیسکه هم پول او را می‌دهد و هم اینکه آنچنان هم برای پرسپولیس بازی نکرده است و را بازی
پرسپولیسالآن زمانی است که پیام باید به پرسپولیس کمک کند چرا که پرسپولیس کمک‌هایش را را بازی
پرسپولیسبه این بازیکن انجام داده است. این بازیکن باید خودش را اصلاح کند. صادقیان در را بازی
پرسپولیسصفحه شخصی خودش هم اظهار داشته که من به دلیل داشتن مهارت دریبل زنی از تمرینات را بازی
پرسپولیسکنار گذاشته شده آیا شما این مسئله را تأئید می‌کنید؟مهارت داشتن هم جا دارد و را بازی
پرسپولیسبازیکن نمی‌تواند هرجا که دلش می‌خواهد دریبل بزند. وضعیت یک تیم فوتبال مثل را بازی
پرسپولیسارکستری می‌ماند که یکی از اعضای این ارکستر بخواهد سمفونی دیگری بنوازد که را بازی
پرسپولیسبا این شرایط کل کار به هم می‌خورد و هارمونی کار از بین می‌رود. بازیکن که را بازی
پرسپولیسنمی‌تواند بگوید من دلم می‌خواهد اینجا دریبل بزنم. بازیکن باید تابع تیم و را بازی
پرسپولیسمربی باشد و به صحبت‌های مربی گوش بدهد و همیشه تاکتیک تیمی را در نظر بگیرد. را بازی
پرسپولیسخیلی از بازیکنانی که الآن در پرسپولیس هستند به راحتی می‌توانند چندین نفر را بازی
پرسپولیسرا دریبل بزنند اما دریبل زدن جا دارد و آنها هم در خدمت تیم کار می‌کنند و را بازی
پرسپولیسصادقیان باید این مسائل را خوب یاد بگیرد.  پرسپولیس روز را بازی
پرسپولیسجمعه در اولین بازی خود در سال جدید به مصاف راه‌آهن خواهد رفت درباره این را بازی
پرسپولیسبازی هم صحبت کنید.درست است که راه‌آهن در انتهای جدول قرار دارد اما همانطور را بازی
پرسپولیسکه قبل از بازی با نفت مسجدسلیمان هم گفتم همه بازی‌ها برای پرسپولیس سخت است را بازی
پرسپولیسو امیدوارم که با تمرکز روز جمعه وارد زمین شویم و بتوانیم حداکثر امتیاز این را بازی
پرسپولیسبازی را بگیریم و با توجه به پتانسیلی که تیم ما دارد امیدوارم که ضمن یک بازی را بازی
پرسپولیسخوب سه امتیاز بازی را بگیریم.هواداران پرسپولیس امیدوار باشند که در بازی را بازی
پرسپولیسبرگشت مقابل النصر شکست سنگین بازی رفت جبران شود؟‌به هر حال هواداران باید را بازی
پرسپولیسبدانند که ما سه بازیکن اصلی‌مان را در این بازی نداریم و این در واقع نشان را بازی
پرسپولیسمی‌دهد که خیلی از قدرت تیم ما در این بازی کاسته خواهد شد و این کار را برای ما را بازی
پرسپولیسسخت می‌کند اما تلاش می‌کنیم نتیجه بازی رفت را جبران کنیم و باید امیدوار را بازی
پرسپولیسباشیم که اشتباهات بازی رفت را تکرار نکنیم.به عنوان سؤال آخر گفته می‌شود را بازی
پرسپولیساحتمال دارد دیدار امشب ایران و سوئد آخرین باری باشد که کارلوس کی‌روش را بازی
پرسپولیسسرمربی تیم ملی کشورمان باشد. شما در اینباره چه صحبتی دارید؟اجازه بدهید که را بازی
پرسپولیسمن دیگر راجع به کی‌روش و تیم ملی صحبت نکنم چرا که افراد دیگری در اینباره را بازی
پرسپولیستصمیم می‌گیرند و نمی‌خواهم وارد این مسائل بشوم. را بازی
پرسپولیس X Share را بازی
پرسپولیس Google Plus Stumble Upon را بازی
پرسپولیس Delicious Cloob را بازی
پرسپولیس Facebook Twitter Digg را بازی
پرسپولیس بازدید از صفحه را بازی
پرسپولیساول نسخه چاپی ارسال به دوستان را بازی
پرسپولیس برچسب ها: درخشان ، پرسپولیس را بازی
پرسپولیس

ساختمان پزشکان 1

را بازی
پرسپولیس

لیپوماتیک-دکتر ضابطی

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر تندیس – رفع موهای را بازی
پرسپولیسزائد ، لاغری ، جوانسازی

توصیه های دکتر مهاجر برای زیبایی را بازی
پرسپولیسبیشتر

انیمیشن های جراحی زیبایی – دکتر بیگدلی

جراحی زیبایی را بازی
پرسپولیسبینی ، پلک و صورت – دکتر ماریا مرادی

لاغری عمومی و موضعی با روش ماهیانه را بازی
پرسپولیسامبدینگ طب سوزنی

هایفو HIFU – جدیدترین تکنولوژی لیفت صورت-دکتر را بازی
پرسپولیسمقامی

بالون معده با دکتر فرزاد فرامرزی

همه چیز درباره پروتز سینه – را بازی
پرسپولیسدکتر صفائی

ساختمان پزشکان 2

را بازی
پرسپولیس

لیزر موهای زائد و هایفوتراپی و لیفت صورت با نخ در مرکز زیبایی را بازی
پرسپولیسوارسته

طراحی طرح لبخند ، لامینیت و ایمپلنت – دکتر هومن پاک نیت

با را بازی
پرسپولیسجديدترين روش از بين بردن چاقيهاي موضعي آشنا شويد

کاشت ابرو با موهای را بازی
پرسپولیسطبیعی

معیارهای یک درمان موفق در دندانپزشکی – دکترعبادیان

درمان را بازی
پرسپولیسلاغری موضعی ، جدیدترین روش بدون جراحی

ليفتينگ و جوان‌سازي صورت – دکتر را بازی
پرسپولیسبهجو

دکترآقازاده-لبخند هالیوودی،ایمپلنت فوری باضمانت مادام را بازی
پرسپولیسالعمر

کاشت موی اتوماتیک در ایران (دکتر دائر)

آگاهانه زیر تیغ جراحی را بازی
پرسپولیسزیبایی بروید

چانه تان با ديگر اجزاي صورتتان متناسب است؟

را بازی
پرسپولیس

تازه های سایت را بازی
پرسپولیس تظاهرات ضد سعودی در 7 استان کشور را بازی
پرسپولیس شعار علیه جاسم کرار و تجلیل از قایقران را بازی
پرسپولیس اتحادیه اروپا: واردات گاز ایران در صورت توافق را بازی
پرسپولیس جلسه قلعه‌نویی با گزارشگر تلویزیونی بازی را بازی
پرسپولیس طرح جایگزین مسکن مهر رونمایی می‌شود را بازی
پرسپولیس شربت مسموم، این بار در گچساران را بازی
پرسپولیس نیروهای مسلح غافلگیر نخواهند شد را بازی
پرسپولیستظاهرات فلسطینی‌ها همزمان با روز اسیر را بازی
پرسپولیسپیگیری ممنوعیت اکران ایران برگر در چند شهر را بازی
پرسپولیس هشدار امام جمعه تهران به آمریکا درباره توافق را بازی
پرسپولیس پربیننده ترین را بازی
پرسپولیس / تبلیغات را بازی
پرسپولیس اهانت گستاخانه «الریاض» به ایرانیان +عکس را بازی
پرسپولیس هشدار جدی وزیر دفاع ایران به عربستان اقدام را بازی
پرسپولیسمهم مجلس در صورت عدم لغو تحریم ها تصاویری از را بازی
پرسپولیستانک جدید ارتش ایران مدل استرالیایی داعش کشته را بازی
پرسپولیسشد +عکس اقدام کثیف داعش علیه دختران ایزدی را بازی
پرسپولیس خاطره هاشمی از همسر امام (ره)، تأیید شد را بازی
پرسپولیس عکس: سفر ظریف به پرتغال قول را بازی
پرسپولیسسعودالفیصل درمورد ماموران خاطی پایان خونین را بازی
پرسپولیسرابطه نامشروع مرد جوان با یک زن را بازی
پرسپولیس مبلمان سرویس خواب دکوراسیون داخلی را بازی
پرسپولیس تزیینات داخلی رستوران و تهیه غذا فست را بازی
پرسپولیسفودهای تهران کافی شاپ و سفره خانه محصولات را بازی
پرسپولیسغذایی تشریفات و موسسه پذیرایی خدمات مجالس را بازی
پرسپولیس آتلیه عکاسی جراحی بینی و زیبایی را بازی
پرسپولیس پزشکان متخصص دندانپزشکان