ایجاد سنگ‌های کلیه نتیجه مصرف زیاد این دو ماده است

بسیاری از افراد جامعه دچار سنگ‌های کلیه هستند که تغذیه نادرست و افراط در مصرف برخی از مواد، نقش بسیار مهمی در ایجاد این سنگ‌ها دارند.

مشاهده خبر:    ایجاد سنگ‌های کلیه نتیجه مصرف زیاد این دو ماده است
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی