تفکیک جنسی کنسرت‌ها در مالزی!

تصمیم نهاد مذهبی دولت مالزی برای تفکیک جنسیتی در کنسرت‌ها موجی از انتقادها را در این کشور برانگیخته است.

مشاهده خبر:    تفکیک جنسی کنسرت‌ها در مالزی!
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی