هشدار سازمان ملل نسبت به خطر فروپاشی پیمان «ان.پی.تی»/استقبال از بیانیه سوییس

مسوول امور خلع سلاح سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که تعلل قدرت های هسته ای جهان در زمینه خلع سلاح هسته ای، خطر فروپاشی پیمان منع اشاعه هسته ای (ان.پی.تی) را به همراه دارد.

مشاهده خبر:    هشدار سازمان ملل نسبت به خطر فروپاشی پیمان «ان.پی.تی»/استقبال از بیانیه سوییس
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی