فرود یک هلیکوپتر ناشناس در محوطه کنگره آمریکا و وحشت نیروهای امنیتی + عکس

یک هلیکوپتر ناشناس بر روی چمن محوطه کنگره آمریکا فرود آمد که باعث سراسیمگی و وحشت نیروهای امنیتی کنگره آمریکا شد.

مشاهده خبر:    فرود یک هلیکوپتر ناشناس در محوطه کنگره آمریکا و وحشت نیروهای امنیتی + عکس
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی