جنجال بر سر کمپین آزادسازی حشیش در مصر

“حشیش در مصر به طور گسترده ای مصرف می شود. ما تصمیم داریم تا آن را آزاد کنیم. در صورت آزادی مصرف و خرید و فروش آن دولت می تواند سالانه پول زیادی را پس انداز نماید.”

مشاهده خبر:    جنجال بر سر کمپین آزادسازی حشیش در مصر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی