اعتراض به دو طبقه‌شدن قبر در قطعه هنرمندان

فرزند «فریدون حافظی» نسبت به دو طبقه شدن قبر پدرش در قطعه‌ی هنرمندان بهشت زهرا (س) اعتراض کرد.

مشاهده خبر:    اعتراض به دو طبقه‌شدن قبر در قطعه هنرمندان
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی