فیلم/تک تیراندازی با مهارت بالا

عدنان شیاع تک تیرانداز عراقی است که مهارت بالایی در هدف قرار دادن اهداف در شرایط دشوار را دارد.

مشاهده خبر:    فیلم/تک تیراندازی با مهارت بالا
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی