چرا زود از کوره درمی‌رویم؟

ارتقاء سطح آستانه‌ی تحمل در اجتماع مهم‌ترین و راهگشا‌ترین اهرم برای کاهش نزاع و به‌خصوص درگیری‌های خیابانی است.

مشاهده خبر:    چرا زود از کوره درمی‌رویم؟
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی