نامشخص‌بودن دلیل تحریم فیلم” قصه‌ها “از سوی حوزه هنری

سوال اینجاست فیلم‌هایی تحریمی کدام خط قرمز را زیر پا گذاشته‌اند و اگر این فیلم‌ها با عفت عمومی منافات داشته‌اند چگونه توانسته‌اند از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز ساخت و نمایش بگیرند؟ سوالاتی که پاسخ آن هنوز مشخص نیست.

مشاهده خبر:    نامشخص‌بودن دلیل تحریم فیلم” قصه‌ها “از سوی حوزه هنری
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی