بلندی های شهرک عسال الورد در القلمون سوریه آزاد شد

ارتش سوریه بلندی های شهرک عسال الورد در منطقه القلمون سوریه را به طور کامل از اشغال تروریست های تکفیری آزاد کرد.

مشاهده خبر:    بلندی های شهرک عسال الورد در القلمون سوریه آزاد شد
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی