٥٤ مدیرعامل در ٢٢سال فعالیت مناطق آزاد/از دولت هاشمی‌رفسنجانی تا دولت تدبیر و امید روحانی

تعداد این انتصاب‌ها با عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در سازمان منطقه آزاد چابهار (١٣) نفر، سازمان منطقه آزاد قشم (٩) نفر، سازمان منطقه آزاد اروند (٩) نفر، سازمان منطقه آزاد کیش (هشت) نفر، سازمان منطقه آزاد ارس (شش) نفر، سازمان منطقه آزاد انزلی (شش) نفر و سازمان منطقه آزاد ماکو (سه) نفر بوده‌اند.

مشاهده خبر:    ٥٤ مدیرعامل در ٢٢سال فعالیت مناطق آزاد/از دولت هاشمی‌رفسنجانی تا دولت تدبیر و امید روحانی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی