سیدعباس صالحی: رهبری نشر ایران را بدون روتوش دیدند

رئیس نمایشگاه کتاب تهران در دیدار با وزیر اطلاعات گفت: رهبر معظم انقلاب در بخش راهروها تاکنون حروف «س» و «ش» را ندیده بودند که اتفاقا از تنوع خوبی برخوردار بود

مشاهده خبر:    سیدعباس صالحی: رهبری نشر ایران را بدون روتوش دیدند
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی