عرب‌ستیزی فردوسی تا چه اندازه صحت دارد؟

درباره فردوسی دو نگاه وجود دارد؛ عده‌ای، چشم و گوش بسته و با نگاهی عاشقانه به فردوسی نگاه می‌کنند و دوست دارند چهره قدسی از او بسازند و او را پرچم‌دار مبارزه با فرهنگ بیگانه جلوه دهند اما واقعیتی که وجود دارد این است که همه این اتفاقات محصول کار فردوسی نبوده است.

مشاهده خبر:    عرب‌ستیزی فردوسی تا چه اندازه صحت دارد؟
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی