در کدام استان کشور سن اعتیاد به 11سالگی رسیده است؟

مدیر کل بهزیستی استان فارس معتقد است: سن اعتیاد در ایران و به تبع آن استان فارس به یازده سالگی کاهش یافته است.

مشاهده خبر:    در کدام استان کشور سن اعتیاد به 11سالگی رسیده است؟
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی