استقلال و پرسپولیس همین قدر برای دانشجویان دانشگاه تهران مهم است!

یک نشست دانشجویی با موضوع واگذاری استقلال و پرسپولیس در دانشگاه تهران و حضور دانشجویان چیزی نزدیک به هیچ.

مشاهده خبر:    استقلال و پرسپولیس همین قدر برای دانشجویان دانشگاه تهران مهم است!
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی