انتقاد رسول خطیبی از عملکرد داور

سرمربی ماشین سازی نسبت به عملکرد داور دیدار تیمش برابر پرسپولیس انتقاد کرد.

مشاهده خبر:    انتقاد رسول خطیبی از عملکرد داور
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی