اتحادیه اروپا طرح جانسون را «نخوانده» رد کرد

مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند آنگونه که از ظواهر امر برمی‌آید، نخست‌وزیر انگلیس این بار هم پیشنهاد دلچسبی درباره برگزیت ارائه نخواهد کرد.

مشاهده خبر:    اتحادیه اروپا طرح جانسون را «نخوانده» رد کرد
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی