شورای نگهبان لایحه ‎«تابعیت فرزندان» را تایید کرد

شورای نگهبان لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تایید کرد.

مشاهده خبر:    شورای نگهبان لایحه ‎«تابعیت فرزندان» را تایید کرد
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی