تیپ کت و شلواری مجری دوست داشتنی

علی ضیاء در اکران خصوصی مسخره باز را در عکس زیر می بینید.

مشاهده خبر:    تیپ کت و شلواری مجری دوست داشتنی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی