تصمیم اوباما، بمب ساعتی بود

«اَماندا اِسلوت» عضو ارشد مرکز اروپا و آمریکا طی تحلیلی تبعات عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه را بررسی کرد.

مشاهده خبر:    تصمیم اوباما، بمب ساعتی بود
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی