ایرانی ها زیاد نمک می خورند/ راهکارهای تغذیه سالم

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در همایش روز جهانی غذا، به تشریح وضعیت تغذیه ایرانی ها پرداخت.

مشاهده خبر:    ایرانی ها زیاد نمک می خورند/ راهکارهای تغذیه سالم
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی