پنج عادت پسندیده برای پیشگیری و کاهش دردهای مزمن

فرهنگ سلامت در معنای ساده یعنی “خودمان مراقب سلامتی خودمان باشیم” و اگر این تفکر بعنوان یک عادت اجتماعی و فرهنگ عمومی در میان افراد یک جامعه رواج یابد می‌توان شاهد یک جامعه سالم و پویا بود.

مشاهده خبر:    پنج عادت پسندیده برای پیشگیری و کاهش دردهای مزمن
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی