ادعای زن ۵۵ ساله در باره تعرض ۳ پسر جوان به او

سه پسر جوان که زنی تنها را پس از ربودن در بیابان های مسگرآباد آزار داده‌اند دیروز در دادگاه از خود دفاع کردند.

مشاهده خبر:    ادعای زن ۵۵ ساله در باره تعرض ۳ پسر جوان به او
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی