پناهندگی یک ایرانی به استرالیا به دلیل درمان “آلت تناسلی”

یک مرد ایرانی پناهجو در جزیره “پاپوا گینه نو” به دلیل خود درمانی روی” آلت تناسلی” خود به استرالیا پناهنده شده است.

مشاهده خبر:    پناهندگی یک ایرانی به استرالیا به دلیل درمان “آلت تناسلی”
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی