پیشروی های ارتش خلیفه حفتر در چند محور در غرب لیبی

ارتش لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر امروز در چند محور در جنوب و غرب طرابلس پایتخت لیبی پیشروی کرد.

مشاهده خبر:    پیشروی های ارتش خلیفه حفتر در چند محور در غرب لیبی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی