دلنوشته خمینی برای خمینی+تصویر

متنی که در زیر آمده، دلنوشته مرحوم سیداحمد خمینی است که چند سال پس از شهادت برادرش، درباره او نوشت.

مشاهده خبر:    دلنوشته خمینی برای خمینی+تصویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی