بازنشر سخنان پیشین کوربین در مورد ناتو جنجالی شد

فیلمی از سخنان چند سال پیش جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس منتشر شده که باعث جنجال شده است.

مشاهده خبر:    بازنشر سخنان پیشین کوربین در مورد ناتو جنجالی شد
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی