صاعقه 50 راس گوسفند را در دهلران تلف کرد

جانشین انتظامی شهرستان دهلران گفت: بر اثر برخورد صاعقه تعداد 50 راس از گوسفندان یک دامدار اهل “پهله زرین آباد” تلف شدند.

مشاهده خبر:    صاعقه 50 راس گوسفند را در دهلران تلف کرد
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی