هوای تهران در نیمی از ایستگاه‌ها «ناسالم برای همه»

بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا در ۱۴ ایستگاه از ۳۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران برای همه گروه‌ها ناسالم است.

مشاهده خبر:    هوای تهران در نیمی از ایستگاه‌ها «ناسالم برای همه»
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی