پشت‌پرده مهاجرت ورزشکاران لو رفت!

موج مهاجرت ورزشکاران رشته های مختلف به خارج از کشور و همچنین اظهار نظر یکی از مسئولان درباره FATF سوژه طنز شهرونگ شد.

مشاهده خبر:    پشت‌پرده مهاجرت ورزشکاران لو رفت!
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی