نامه اعتراض ایران به یونسکو: آرزوی ترامپ رفتار داعشی است

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: درباره تهدید ترامپ به مورد هدف بودن مراکز فرهنگی ایران از جمله میراث جهانی نامه‌ای نوشته و اعتراض خود را به سازمان جهانی یونسکو اعلام می‌کنیم.

مشاهده خبر:    نامه اعتراض ایران به یونسکو: آرزوی ترامپ رفتار داعشی است
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی