آمریکا به دنبال جریمه سنگین بانک متهم به نقض تحریم‌های ایران

دادستانی نیویورک به دنبال جریمه سنگین برای مجاب کردن مدیران هالک بانک به حضور در دادگاه این منطقه هستند.

مشاهده خبر:    آمریکا به دنبال جریمه سنگین بانک متهم به نقض تحریم‌های ایران
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی