ویروس کرونا تاکنون چه آسیب هایی به اقتصاد جهانی وارد آورده است؟

بر اساس آمارهای اتحادیه حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی، ثبت پروازها به سمت منطقه آسیایی ۸ درصد کاهش وجود داشت اما مسافرت‌ها به دیگر نقاط تأثیر بسیار کمتری داشته است.

مشاهده خبر:    ویروس کرونا تاکنون چه آسیب هایی به اقتصاد جهانی وارد آورده است؟
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی