وزیر بهداشت: دانشجویان ایرانی از فرودگاه به قرنطینه منتقل می شوند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای مسئولیت همه امور مربوط به انتقال دانشجویانی ایرانی مقیم چین به کشور را به رئیس اورژانس کشور محول کرد و از وی خواست همه این مسافران از پای پرواز مستقیم به قرنطیه منتقل شوند.

مشاهده خبر:    وزیر بهداشت: دانشجویان ایرانی از فرودگاه به قرنطینه منتقل می شوند
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی