تورم سوئیس تنها ۰.۲ درصد!

نرخ تورم سوئیس در نخستین ماه سال جدید در سطح ۰.۲ درصد باقی ماند.

مشاهده خبر:    تورم سوئیس تنها ۰.۲ درصد!
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی